15 mars

Com Hem TV

Com Hem har besiktigat och uppdaterat all utrustning, de uppger att vi har bra kvalitet och uppfyller kravet. Den som ändå upplever sig ha en dålig TV-bild får själv kontakta Com Hems kundservice så kan de komma hem och kolla upp i aktuell lägenhet.

6 november

Bopärm / Lägenhetspärm

Kalle och Daniel har gjort ett gediget arbete med att framställa vår nya Bopärm som är under utdelning. Pärmen innehåller Fridtunas nya stadgar, information om lägenhetsunderhåll mm. Pärmen tillhör lägenheten och ska följa med nya ägaren vid lägenhetsförsäljning. Några medlemmar har ännu inte fått sin pärm då de inte varit hemma vid ett flertal påringningar. […]