Trapphus

Postad den mar 24, 2017

Förvaring i trapphus.

Enligt de trivselregler som finns i BRF Fridtuna, är det ej
tillåtet att förvara cyklar eller barnvagnar, eller andra
skrymmande föremål i trapphuset.
Räddningstjänsten har direktiv, som föreskriver det samma.
Alla utrymmningsvägar ska vara fria.
Utdrag från Brandmyndigheternas föreskrifter

”Vid byggandet av flerbostadshus är det tydliga och strikta krav på trapphusens ytskikt och fria bredder för att säkra utrymningsvägen för de boende. Därför är grundregeln att trapphuset ska hållas fritt från brännbart material och annat som kan hindra framkomligheten i trapphuset. Obrännbara barnvagnschassier, rullatorer och postboxar kan få finnas i trapphuset om de inte utgör ett hinder för framkomlighet i gångstråken. Trapphuset är brandförsvarets väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram på ett snabbt och smidigt sätt”
Hälsningar
Ulf Lundblad, vicevärd BRF Fridtuna