Om BRF Fridtuna

Den 20 :e oktober 1943 skrevs ett avtal mellan Bostadsrättföreningen Fridtuna och Hyresgästernas Sparkasse och byggnadsförening (HSB)    ” att Bostadsföreningen uppdrager åt HSB och HSB åtager sig att åt Bostadsföreningen ombesörja uppförandet av fem byggnader å bostadsföreningen tillhörande tomter nr 1 och nr 4 i kv. Stora Fridtuna och att därvid i allt företräda bostadsrättsföreningen” .

Bostäderna skulle enligt avtalet vara färdigställda mellan 1 oktober 1944 och medio av 1945 .

Bostadsrättsföreningen Fridtuna tecknade 1950 ett avtal med Fastigetsservice att sköta och underhålla föreningens gräsmattor , häckar , träd och rabatter till en kostnad av 2000 kr per år.

 Månadsavgiften för en 2:a var ca 90 kr 1945.

Allmän information

Byggnadsår 1944-1946                                             Bostadsrätter 156                                                    Övernattningslägenheter 1