Fridtunas historia

Den 20:e oktober 1943 skrevs ett avtal mellan Bostadsrättsföreningen Fridtuna och HSB.

att Bostadsföreningen uppdrager åt HSB och HSB åtager sig att åt Bostadsföreningen ombesörja uppförandet av fem byggnader å Bostadsföreningen tillhörande tomter nr 1 och nr 4 i kv. Stora Fridtuna och att därvid i allt företräda Bostadsrättsföreningen.”

Bostäderna skulle enligt avtalet vara färdigställda mellan 1 oktober 1944 och medio av 1945. Bostadsrättsföreningen Fridtuna tecknade 1950 ett avtal med Fastighetsservice att sköta och underhålla föreningens gräsmattor, häckar, träd och rabatter till en kostnad av 2000 kr per år.

På Wadströmsgatan 12 låg från 1944 en Konsumbutik.