Från styrelsen

Styrelsen önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året!